Slim ondernemen met het ondernemers abonnement!

Smit Advocaat & Belastingkundige B.V. biedt een juridisch abonnement voor ondernemers.

De voordelen op een rij:
• Een vaste medewerker van Smit als contactpersoon
• Telefonisch vragen stellen aan de medewerkers van Smit
• Gratis QuickScan van overeenkomsten, algemene voorwaarden tot 5 pagina’s (A4)
• Gratis eerste aanmaning / sommatie
• Korting van EUR 100,– per uur bij werkzaamheden op basis van het uurtarief

Kostenstructuur:
• Vaste prijs per jaar
• Facturatie jaarlijks vooraf

Voorwaarden:
• Alleen advies op gebied van Nederlands recht
• Uitgesloten zijn vreemdelingenrecht, Wet Financieel Toezicht, pensioenrecht en vragen op het gebied van intellectuele eigendomsrecht
• Alleen advisering op basis van vragen die geen verdere opvolging behoeven. Indien er wel verdere werkzaamheden verricht dienen te worden, dan worden de werkzaamheden verricht op basis van het uurtarief.